Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Hjärna och synapser

Skillnaden mellan centralstimulerande och icke-centralstimulerande läkemedel

De läkemedel som oftast används vid behandling av ADHD kan grovt delas in i två grupper - centralstimulerande och icke-centralstimulerande.1

De centralstimulerande medicinerna innehåller metylfenidat eller amfetamin och rekommenderas ofta i första hand vid medicinsk behandling.1

De icke-centralstimulerande medicinerna ges i andra hand, exempelvis om man får besvärliga biverkningar eller till patienter där centralstimulantia är olämpliga.1

Elvanse

När du inte når hela vägen

Elvanse är indicerat som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD hos barn i åldern 6 år och äldre, när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.

Elvanse vuxen

Effekt som räcker hela dagen

Elvanse Vuxen är en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för ADHD hos vuxna. Behandling med Elvanse Vuxen är inte avsett för alla vuxna med ADHD, utan hänsyn måste tas till patientens helheltsbild.

Intuniv

Ett annat sätt att behandla ADHD

INTUNIV är avsett för behandling av ADHD hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva.

Equasym depot

Med fokus på skoldagen*

Equasym Depot används för behandling av ADHD som tillägg till psykosocialt och pedagogiskt stöd när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga.

* Equasym depot är konstruerad för att ge terapeutiska plasmanivåer under cirka 8 timmar, vilket motsvarar skoldagen snarare än hela dagen.

 

quiz_icon

Vad kan du om ADHD?

Testa dina kunskaper i ett snabbt quiz!

webinar_spot-block

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om ADHD? Hitta din lokala kontaktperson här.