Produktinformation

Equasym Depot kapsel med modifierad frisättning, hård 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg

Aktiv substans: Metylfenidat
ATC-kod: N06BA04

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Läs mer på FASS

 

Resursbibliotek

Patientinformation Equasym Depot