Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

ACCESS ADHD är en serie interaktiva webbföreläsningar organiserade av Takeda. Utbildningarna är kostnadsfria och allt du behöver är en dator och tillgång till internet. Våra webinars rör aktuella ämnen inom ADHD-området och du kan också få möjlighet till att ställa frågor.

Kommande utbildningar

Här fyller vi på kommande utbildningar löpande.
Finns det inga för tillfället? Kika gärna på våra tidigare inspelade webinars.

 

Se tidigare webinars

Interaktiva webbföreläsningar


  FÖRELÄSARE

Våra föreläsare har gedigen erfarenhet inom området och delar här med sig av sina kunskaper och kliniska erfarenheter. Till hjälp i utbildningen har de en stor mängd resurser i form av små korta sammanfattningar av ett specifikt område med tydliga referenser. Det kan till exempel vara visad nytta av patient- och anhörigutbildning eller det senaste när det gäller en viss typ av behandling.


  UTBILDNINGSOMRÅDEN

Exempel på områden som tas upp i de olika utbildningsdelarna:

  • Utredning och diagnostik
  • Prevalens
  • Individualiserad behandling
  • Nationella riktlinjer
  • Behandlingsuppföljning
  • Skattningsskalor
  • Graviditet
  • Missbruk
  • Icke farmakologisk behandling
  • Omhändertagande av patienten