Konsekvenser av ADHD – Samsjuklighet

Epidemiologisk forskning har visat fyra viktiga fynd om samsjuklighet och konsekvenser av ADHD. Professor Henrik Larsson berättar vilka de fyra stora fynden är.