Takeda är ett ledande globalt läkemedelsföretag där ett av våra viktigaste forsknings- och utvecklingsområden är det neuropsykiatriska området med fokus på ADHD. ADHD är en diagnos som har stor samsjuklighet med andra psykiatriska sjukdomar samt kännetecknas av stora ouppfyllda vård- och livsbehov. Behandling av denna patientgrupp är därför angelägen både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv.

Takeda arbetar för en ökad kunskap och förståelse för ADHD. Vårt arbete utgår alltid från patienternas behov, eftersom det i slutändan är deras hälsa och livskvalitet som räknas. Vår vision är att alla med ADHD oavsett ålder, kön, etnicitet eller var man bor i landet ska få tillgång en tidig och likvärdig diagnos, individuellt anpassad behandling och en sammanhållen vårdkedja.

Läkemedel är endast en del av behandlingen för denna patientgrupp. Takedas arbete att tillhandahålla innovativa läkemedel som gör skillnad för barn, ungdomar och vuxna med ADHD, går därför hand i hand med att utveckla lösningar som förenklar livet och stödjer de som drabbats genom hela vårdförloppet, med eller utan läkemedel.

Takedas samarbeten

Takedas ambition är att arbeta brett med viktiga intressenter på ADHD-området. Det inkluderar såväl samarbete med patienter och patientföreträdare för att bättre förstå patientens behov som samverkan med hälso- och sjukvården samt beslutsfattare för att öka kunskapen och kompetensen kring ADHD. Centralt i detta arbete är också våra partnerskap med akademin för att medverka till att patienter får ta del av fortsatta vetenskapliga framsteg och medicinska innovationer på ADHD-området.

I detta helhetsarbete ingår också att motarbeta missbruk och eventuell felanvändning av ADHD-läkemedel.