Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Ett annat sätt att behandla ADHD1*

INTUNIV är avsett för behandling av ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva.

Behandling med INTUNIV har en annan biverkningsprofil jämfört med centralstimulantia och kan passa bättre till de patienter som inte tål dess biverkningar.1

INTUNIV måste användas som en del i ett omfattande ADHD behandlingsprogram, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder.1

* Intuniv är en selektiv alfa2A-adrenerg receptoragonist och ett ickestimulerande läkemedel mot ADHD.

 

Intuniv produktbild

  • INTUNIV påverkar inte belöningssystemet.1,2
  • INTUNIV kan hjälpa patienten om centralstimulantia (CS) inte fungerar av olika anledningar.1
  • INTUNIV har en flexibel dosering och kan ges antingen morgon eller kväll.
barn läser bok i soffan

Insättning och uppföljning

Vad ska man tänka på vid insättning av INTUNIV? Här får du bland annat information om startdos, hur tabletten ska tas, hur dosen kan justeras samt hur ofta bedömningen ska ske.

studie - intuniv

INTUNIV ger signifikant förbättring av kärnsymtomen vid ADHD jämfört med placebo

Dubbelblind, randomiserad, dosoptimerad, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper genomförd i Europa, Kanada och USA.1,3

Herves et al. Efficacy and safety of extended-release guanfacine hydrochloride in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized, controlled, Phase III trial. European Neuropsychopharmacology 2014.

Barn som sover

Vad är indikationen för INTUNIV? Hur kom man på att INTUNIV har effekt på ADHD-symtom? Dessa och många fler frågor och svar hittat du här.

Beställ material - bild

Ladda ner eller beställ material

Ladda ner patientbroschyrer och beställ material för Elvanse, Elvanse Vuxen, Equasym och INTUNIV – helt kostnadsfritt!

Gymnastiktjej Elvanse

Produktinformation

INTUNIV depottablett 1 mg, 2 mg, 3 mg och 4 mg, Aktiv substans: Guanfacin, ATC-kod: C02AC02

webinar_spot-block

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om ADHD? Hitta din lokala kontaktperson här.

Klicka här för fullständig information om Intuniv 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg på fass.se