Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Hjärna och synapser

Skillnaden mellan centralstimulerande och icke-centralstimulerande läkemedel

De läkemedel som oftast används vid behandling av ADHD kan grovt delas in i två grupper - centralstimulerande och icke-centralstimulerande.1

De centralstimulerande läkemedelsbehandlingarna innehåller metylfenidat eller dexamfetamin och rekommenderas ofta i första hand vid medicinsk behandling.1

De icke-centralstimulerande läkemedelsbehandlingarna ges i andra hand, exempelvis om man får besvärliga biverkningar eller till patienter där centralstimulantia är olämpliga.1

Nyhet

Elvanse (lisdexamfetamin) har utökad indikation och ersätter Elvanse Vuxen (lisdexamfetamin).

Familj som spelar fotboll på standen - bild till Elvanse

När du inte når målet med metylfenidat – Elvanse har effekt som räcker hela dagen*[2,3,4]

Elvanse är indicerat som del i behandlingsprogram för ADHD hos barn från 6 år, och för vuxna med symtom på ADHD sedan barndomen, med hänsyn taget till helhetsbilden. Elvanse subventioneras när behandling med metylfenidat bedömts kliniskt otillräckligt.

* 13-14 timmars effektduration.                                                                                                                                      

 

Intuniv

Ett annat sätt att behandla ADHD

INTUNIV är avsett för behandling av ADHD hos barn och ungdomar i åldern 6–17 år för vilka stimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva.

Equasym depot

Med fokus på skoldagen**

Equasym Depot används för behandling av ADHD som tillägg till psykosocialt och pedagogiskt stöd när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga.

** Equasym depot är konstruerad för att ge terapeutiska plasmanivåer under cirka 8 timmar, vilket motsvarar skoldagen snarare än hela dagen.

 

 

quiz_icon

Vad kan du om ADHD?

Testa dina kunskaper i ett snabbt quiz!

webinar_spot-block

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om ADHD? Hitta din lokala kontaktperson här.