Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

Lågt ferritin kan ge sömnstörningar

Publicerad: 2022-12-05

 

Sömnproblem är vanligt bland barn och ungdomar med ADHD och uppskattad prevalens är 25–50%.  De vanligaste sömnproblemen är motstånd inför att lägga sig, fördröjd insomning, svårigheter att vakna, dygnsförskjutning, ökad rörlighet i sömnen, trötthet på dagen och förändrad total sömntid.1-3 Lågt S-ferritin kan vara en av orsakerna till sömnproblemen vid en eventuell utredning bör provtagning av S-ferritin ingå.4,5

Tips för behandling av sömnproblem på kvällen:

 • Begränsa användning av elektronik under kvällen och håll det helt borta helt i sovrummet.
 • Inga stimulerande spel innan sänggåendet
 • Ingen kraftig fysisk aktivitet
 • Inga tunga måltider
 • Minska kognitiv och känslomässig stimulering
 • Inget intag av koffein
 • Införa specifika rutiner inför sänggåendet

Hjälpmedel bolltäcke

En studie på barn med ADHD och sömnsvårigheter visade att insomningstiden minskade när barnen använde bolltäcke.6

Läkemedel för ADHD

Behandling med atomoxetin vid ADHD påverkar insomningstiden positivt men däremot inte nattligt uppvaknande.7

Melatonin

Melatonin är ett hormon som finns naturligt i kroppen och är viktigt för att upprätthålla dygnsrytmen. Hos däggdjur produceras det i epifysen (tallkottkörteln). Mängden melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljuset. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten.8 I en kontrollerad studie med melatonin (5 mg) mot placebo hos 62 barn 6–12 år med ADHD som behandlades med centralstimulantia var behandlingstiden med melatonin 4 veckor. Studien visade signifikant förbättring av insomnande (57 minuter tidigare) och minskad sömnlatens (17 minuter). Melatoninet tolererades bra av barnen och få biverkningar rapporterades.9 

 1. Weiss MD, Salpekar J. Sleep problems in the child with attention-deficit hyperactivity disorder: Defining aetiology and appropriate treatments. CNS Drugs 2010;24:811–28. 
 2. Scott N, Blair PS, Emond AM, et al. Sleep patterns in children with ADHD: a population-based cohort study from birth to 11 years. J Sleep Res 2013;22:121–8.
 3. Cortese S, Faraone SV, Konofal E, et al. Sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of subjective and objective studies. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48:894– 908. 
 4. Cortese S, Konofal E, Bernardina BD, et al. Sleep disturbances and serum ferritin levels in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry 2009;18:393–9. 
 5. Konofal E, Cortese S, Marchand M, et al. Impact of restless legs syndrome and iron deficiency on attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Sleep Med 2007;8:711–5. 
 6. Hvolby A. Bilenberg N. Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems. Nord J Psychiatry 2011;65:89–94. 
 7. Stein MA, Weiss M, Hlavaty L. ADHD treatments, sleep, and sleep problems: complex associations. Neurotherapeutics 2012;9:509–17. 
 8. Veenstra-VanderWeele J, Kim SJ, Lord C, et al. Transmission disequilibrium studies of the serotonin 5-HT2A receptor gene (HTR2A) in autism. Am J Med Genet 2002;114:277–83. 
 9. Smits MG, van Stel HF, van der Heijden K, et al. Melatonin improves health status and sleep in children with idiopathic chronic sleep-onset insomnia: a randomized placebo-controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42:1286–93. 

ÄMNEN I DEN HÄR ARTIKELN

Om ADHD

Om ADHD

Diagnos

Diagnos

visste-du-att.svg

Sport och ADHD

Idrotter som innebär snabba rörelser och snabbt beslutsfattande som till exempel baseboll och basket kan personer med ADHD utmärka sig. Fysisk aktivitet kan förbättra symtomen på ADHD hos barn och kan också innebära att de har färre symtom på ångest och depression.

Referens: Han DH et al. Br J Sports Med 2019; 53: 741-745

webinars_spotblock.png

Webinars

Webbaserad utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

patiensupport_spotblock.png

Patientstöd

Hjälpmedel för både barn och vuxna