Denna sida är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal

När du inte når hela vägen

Behandling med Elvanse är inte indicerat för alla barn med ADHD och beslutet att använda läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder samt risk för missbruk, felanvändning eller avvikande användning.1

Elvanse subventioneras endast när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms kliniskt otillräckligt.

 

 

 

 

Elvanse logo

Elvanse

  • Enda ADHD-behandlingen med prodrug-teknologi1,2
  • 13 timmars bibehållen effektduration* 1,3
  • En kapsel stöttar barnet hela dagen* 1,3,4

* Signifikant kontroll av ADHD-symtom jämfört med placebo vid varje mättillfälle – även 13 timmar efter dosintag.

flicka vid piano - Elvanse

Dosering och administration

Vad ska man tänka på vid dosering av Elvanse? Här får du bland annat information om startdoser och hur kapseln ska tas.

Studie Elvanse förbättrar kärnsymtomen vid adhd

Elvanse förbättrar kärnsymtomen vid ADHD

7-veckors europeisk, randomiserad, dubbelblind, dosoptimerad, placebokontrollerad studie.1,5

Referensarmen med aktiv behandling bestod av patienter behandlade med Concerta *p<0,0 1**p<0,0 0 1.
†Primärt effektmått inkluderar patienter med sista observerade värde som kan ha avslutat studien tidigare eller inte kommit på uppföljningsbesök (LOCF).

 

Födelsedagstjej Elvanse

Överväg byte av verkningsmekanism

Överlappande, men olika verkningsmekanismer för metylfenidat och dexamfetamin.

flicka spelar schack Elvanse

Prodrug-teknologi

Tack vare prodrug-teknologin har Elvanse en låg variablitet i farmakokinetiska parametrar.

Barn klappar häst Elvanse

Vad är indikationen för Elvanse? Vilken effekt har Elvanse och vad är en prodrug? Dessa och många fler frågor och svar hittar du här.

material Elvanse

Ladda ner eller beställ material

Ladda ner patientbroschyrer och annat material om Elvanse – helt kostnadsfritt!

Gymnastiktjej Elvanse

Produktinformation

Elvanse 20/30/40/50/60/70 mg, Aktiv substans: lisdexamfetamin, ATC-kod: N06BA12

webinar_spot-block

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om ADHD? Hitta din lokala kontaktperson här.

Klicka här för fullständig information om Elvanse 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg på fass.se